zamieszkiwanie w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na obszarze województwa mazowieckiego (weryfikacja na podstawie oświadczenia); osoby zgłaszające z własnej inicjatywy chęć kształcenia formalnego, podnoszenia, uzupełniania kwalifikacji lub ich formalnego potwierdzenia (weryfikacja …