Wdrażanie małych sieci, budowanie średniej wielkości sieci przełączalnej, budowanie średniej wielkości sieci routowalnej, implementacja OSPF, implementacja EIGRP, listy kontroli dostępu ACL, zarządzanie przestrzenią adresów IP, rozbudowa sieci LAN do WAN.