Zakres merytoryczny projektu obejmuje kurs CCNA. Kurs będzie realizowany w wymiarze 100 godz. na grupę. Wszystkie formy wsparcia będą świadczone w warunkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.