Warsztaty, ćwiczenia i testowanie zdobytych umiejętności w ramach doskonalenia zawodowego.